News

Oświadczenie W.O.M.E.N oraz Immigrants In Iceland w sprawie komunikatu Fjölskylduhjálp Íslands Reykjanesi

Oświadczenie W.O.M.E.N oraz Immigrants In Iceland w sprawie komunikatu Fjölskylduhjálp Íslands Reykjanesi dotyczącego nierównego traktowania osób obcego pochodzenia szukających pomocy w ich organizacji.

Dzisiejszego ranka nasza uwaga została zwrócona na fejsbukowy post Fjölskyldu, w którym przeczytać można było, że osoby z obywatelstwem islandzkim przysługuje pierwszeństwo w udzielaniu pomocy ze strony organizacji, a osobom obcego pochodzenia pomoc świadczona będzie w dalszej kolejności zależnej od posiadania przez nich numeru kennitala.

To oświadczenie jest dla nas szokujące, gdyż tego typu traktowanie osób o innej narodowości niż islandzka jest na Islandii zabronione prawnie oraz głęboko niemoralne i nie do zaakceptowania w dzisiejszym społeczeństwie, gdzie wielokulturowość jest częścią naszej tożsamości narodowej i gdzie imigranci stanowią 15% ogółu społeczeństwa.

Wiemy, że to nie jest odosobniony i pierwszy przypadek tego typu polityki w stosunku do osób obcego pochodzenia ze strony tej instytucji, i za każdym kolejnym razem budzi ona oburzenie ludzi na portalach społecznościowych i w mediach.

Chciałybyśmy zaznaczyć, że to liderzy organizacji są jedynymi odpowiedzialnymi za wszystkich tych, którzy oferują im swoją pracę na rzecz ludzi w potrzebie i którzy nie powinni być obwiniani o zaniedbania i brak kontroli zarządu nad swoimi mediami publicznymi.

Oczekujemy dymisji zarządu Fjölskylduhjp Íslandsw trybie natychmiastowym i przejęcia ich odpowiednich ról przez deputowanych do czasu kolejnych wyborów do zarządu organizacji.

Wierzymy, że demokratyczne i sprawiedliwe społeczeństwo może istnieć i działać jedynie wtedy, gdy wszyscy ludzie, prywatne firmy oraz publiczne instytucje są równe w świetle prawa, a niepisane zasady etyczne i społeczne są przestrzegane przez wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej.

You may also like